Privacybeleid

Francien van de Ven

+31 (0) 6-1585 9161

Privacy beleid

Francien van de Ven gevestigd en kantoorhoudende te Helmond (5706 HC) aan de Luitvoort 18, hierna te noemen “Francien van de Ven” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Francien van de Ven verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Francien van de Ven u over de manier waarop Francien van de Ven uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Francien van de Ven worden aangeboden op www.francienvandeven.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Francien van de Ven gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Francien van de Ven past wat u op www.francienvandeven.nl ziet aan op uw interesses. Francien van de Ven gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Francien van de Ven verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.francienvandeven.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Francien van de Ven gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Francien van de Ven.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Francien van de Ven uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Francien van de Ven verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.francienvandeven.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Francien van de Ven uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Francien van de Ven dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.francienvandeven.nl slaat Francien van de Ven onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 5. Klantenservice
  U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Francien van de Ven registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Francien van de Ven gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Francien van de Ven heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Francien van de Ven samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Francien van de Ven meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Onderaan op de nieuwsbrief.
 7. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Francien van de Ven over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Francien van de Ven bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 8. Prijsvragen
  Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Francien van de Ven om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.
 9. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.francienvandeven.nl houdt Francien van de Ven uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Francien van de Ven haar aanbod aan u daarop aanpassen. Francien van de Ven gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.
 10. Verbetering van diensten Francien van de Ven
  Francien van de Ven kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Francien van de Ven uitvoeren, geeft Francien van de Ven uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  Francien van de Ven gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Francien van de Ven uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Francien van de Ven uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.
 12. Achteraf betalen
  Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Francien van de Ven uw kredietwaardigheid toetsen. Francien van de Ven kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Francien van de Ven uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.
 13. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Francien van de Ven deze gegevens net zoals die van andere klanten van Francien van de Ven.
 14. Social media
  Op sommige plekken op www.francienvandeven.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Francien van de Ven krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 15. Andere doeleinden
  Tot slot kan Francien van de Ven uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. Francien van de Ven geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Francien van de Ven voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Francien van de Ven een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Francien van de Ven op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. Francien van de Ven maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Francien van de Ven ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar mail@francienvandeven.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat Francien van de Ven tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.francienvandeven.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Francien van de Ven

 1. Francien van de Ven heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Francien van de Ven verwerkt ten behoeve van www.francienvandeven.nl. Francien van de Ven accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Francien van de Ven bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.francienvandeven.nl, tenzij Francien van de Ven op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. Francien van de Ven behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.francienvandeven.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.francienvandeven.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.francienvandeven.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 17-05-2018.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover met ons contact opneemt. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Sleep in Absolute Peace Wake up to Bright Sunshine

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

0
  0
  Jouw mandje
  Jouw mandje is leegTerug naar de winkel